natasja: (bee)
[personal profile] natasja
Originally posted by [livejournal.com profile] dali_bude at 450 вольт
В свій час цей соціально-психологічний експеримент змінив моє уявлення про природу людей, і поставив явища на зразок Голокосту чи Голодомору в розряд не просто ймовірних, але й очікуваних в історичному процесі. Минулого тижня я знайшов відео, де цей класичний експеримент Мілгрема повторено і в процесі якісно знято компанією BBC. В ньому точно відтворилися результати 1961 року. Я наклав українські субтитри; подивіться, це вражає.

Date: 2013-07-03 10:32 am (UTC)
From: [identity profile] sister-oil.livejournal.com
чорт, не думала, що аж 9 з 12!

"я просто про це не думав - моя робота лише читати слова!"
оце найкраще характеризує те "банальне зло", про яке Ганна Арендт писала ще тоді, а тепер коли людина менше наражена на переживання болю сама, вона все жорстокіша і жорстокіша.
особливе враження,звісно, справляє студентка. ідеальний ангел смерті.

February 2014

S M T W T F S
      1
2345678
91011 12131415
16171819202122
232425262728 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:08 am
Powered by Dreamwidth Studios